برچسب : پتروشیمی نوری
نوری و رشد فروش داخلی در فروردین
  • منبع: کارگزاری آبان
رکورد فروش ماهانه نوری در اسفند ۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
خلاصه مجمع عمومی فوق العاده پتروشيمي نوري
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش حجم فروش نوری در آبان
  • منبع: کارگزاری آبان
گزارش مجمع عادی سالیانه پتروشیمی نوری
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش محصولات نوری از تولید پیشی گرفت
  • منبع: کارگزاری آبان
حاشیه سود بالای خوراک گاز جلوی سرمایه‌گذاری در خوراک مایع را گرفته است
  • منبع: خبرگزاری فارس
پتروشيمی نوری
  • منبع: کارگزاری آبان