برچسب : پتروشيمي پرديس
پتروشيمی پرديس
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشيمی پرديس
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشيمي پرديس
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال سه شنبه – ۹۹/۰۹/۲۵
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال چهارشنبه – ۹۹/۰۹/۱۲
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد ۸۷ درصدی سود شپدیس در گزارش ۶ ماهه
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشيمی پرديس
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش مقدار فروش داخلی شپدیس در اسفند
  • منبع: کارگزاری آبان