برچسب : مواد ویژه لیا
کدال روز دوشنبه- ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال روز شنبه-۱۴۰۰/۱۰/۰۴
  • منبع: کارگزاری آبان
جهش فروش شلیا در دی ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی شلیا در خصوص افشای اطلاعات بااهمیت
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش نرخهای نفت و ارز و کاهش تقاضا، چالشهای شلیا
  • منبع: کارگزاری آبان
عملکرد شلیا تحت تاثیر نوسانات نرخهای نفت و ارز
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال یکشنبه – ۹۶/۱۲/۲۷
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی شلیا در خصوص نوسان قیمت سهام
  • منبع: کارگزاری آبان