گزارش مجمع عادی سالیانه شپدیس

در مجمع پتروشیمی پردیس به ازای هر سهم ۱۳,۵۰۰ ریال معادل ۶۳ درصد سود سال مالی ۱۴۰۰ تقسیم گردید. در این سال رکوردهای جدیدی از تولید و فروش ثبت گردید. به طوریکه ۵٫۳۸ میلیون تن اوره و آمونیاک در شرکت تولید شده که ۲٫۲ درصد بیش از ظرفیت اسمی بوده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.