گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۶۶٫۸ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.