کشف قیمت ۲۱۴۲۹ریالی نماد فزر

سهام شرکت پویا زرکان آق دره به صورت ثبت سفارش در بازار فرابورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه شد و در قیمت ۲۱۴۲۹ ریال کشف قیمت گردید

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.