پایان جنجال سبوس با ابلاغ نرخ مصوب توسط شرکت بازرگانی دولتی

شرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت مصوب هر کیلوگرم سبوس را ۱۴۰۰ تومان به کارخانه های آرد ابلاغ کرد.  شرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت مصوب هر کیلوگرم سبوس گندم  را ۱۴۰۰ تومان به کارخانه های آرد ابلاغ کرد تا پایانی برای چالش میان کارخانه های آرد با دامداران باشد. قیمت سبوس در زمانی که تنظیم بازار […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.