نقشه اتحادیه اروپا برای خرید گاز روسیه بدون نقض تحریم‌ها

اتحادیه اروپا قرار است به واردکنندگان گاز راهکاری برای اجتناب از نقض تحریم‌ها در هنگام خرید از روسیه، فراهم کند و در عین حال، خواسته‌های پوتین در خصوص پرداخت پول به روبل برآورده شود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.