مهلت یک ماهه مجلس به کشورهای۱+۴جهت اجرای کامل تعهدات برجامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را ملزم کردند در صورت عدم اجرای کامل تعهدات برجامی از سوی طرف های معاهده هسته ای، ظرف یک ماه اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.