قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها اعلام شد/ سهم شرکت نفت

هیات وزیران در جلسه ۱۶ بهمن‌ماه به پیشنهاد کارگروه موضوع جزء ۲ بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به استناد جزء یاد شده تصویب کرد:
قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در سال ۹۷ معادل مبلغ ۹۵۴۹۴۷ ریال تعیین می شود‌.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.