عملیات بازار باز امکان هدایت نرخ سود بازار بین‌بانکی را فراهم کرد

معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی گفت: عملیات بازار باز نه تنها امکان هدایت نرخ سود بازار بین‌بانکی را برای بانک مرکزی فراهم کرد بلکه از طریق الزام به ارائه وثیقه در قالب توافق بازخرید، رابطه میان بانک‌ها و بانک مرکزی را بازتعریف کرد.  رضا بوستانی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سه سال گذشته با […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.