علی باقری: ایده‌هایی برای جمع‌بندی مذاکرات داریم

مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران گفت: هماهنگ‌کننده ایده‌های خود را برای جمع‌بندی مذاکرات ارائه کرده، ما نیز ایده‌هایی برای جمع‌بندی مذاکرات، هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی داریم که به اشتراک گذاشته خواهد شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.