شفاف سازی شپدیس در خصوص شایعه منتشر شده

پتروشيمي پرديس در اطلاعیه ای در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده شفاف سازی نمود. این اطلاعیه به شرح زیر می باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.