شفاف سازی شلیا در خصوص نوسان قیمت سهام

مواد ویژه لیا طی اطلاعیه ای توضيحاتی در خصوص نوسان قیمت سهام منتشر نمود. این اطلاعیه به شرح زیر می باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.