تغییر دامنه نوسان به ۴ درصد برای بازارگردان‌ ها

بازارگردان‌ها برای استفاده از ظرفیت موجود در تبصره یک ماده ۱۵ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی می‌توانند درخواست خود را در صفحه‌ای که به همین منظور در سامانه فراسا طراحی شده است، ثبت کنند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.