ایران در ایام حج هیات کنسولی به عربستان اعزام خواهد کرد

وزیر امور خارجه : معاونت کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه از آغاز تا پایان عزیمت حجاج تمام ظرفیت خود را در اختیار حجاج و عوامل اجرایی حج قرار داده و یک هیات کنسولی را به همین منظور به عربستان اعزام می‌کند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.