اسفندماه قیمت مسکن در تهران ۶.۶درصد افزایش یافت

میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در اسفند سال گذشته رسید که حاکی از افزایش ۶.۶ درصدی نسبت به بهمن ماه است. بر این اساس قیمت مسکن در شهر تهران در سال گذشته حدود ۹۵ درصد افزایش یافت. جهش قیمت مسکن به ویژه […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.