رویدادها > گزارش‌ها

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (وهامون)
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۲۱,۰۰۰ ریالی نماد سپید
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت سپید ماکیان(سپید)
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۳۲,۵۰۰ ریالی نماد لطیف
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت محصولات کاغذی لطیف(لطیف)
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۲,۹۹۰ ریالی نماد ومدیر
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری(ومدیر)
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت لیزینگ کارآفرین (ولکار)
  • منبع: کارگزاری آبان