رویدادها > بازارها

افزایش موجودی نفت آمریکا
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان مثبت قیمت نفت در آستانه نرخ ۶۰ دلار
  • منبع: کارگزاری آبان
افت بیش از ۱ درصدی قیمت جهانی نفت
  • منبع: کارگزاری آبان
نصف شدن فروش هرمز در آذر ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
برگشت قیمت های نفت بعد از ریزش ها اخیر
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته
  • منبع: کارگزاری آبان
افت قیمت هر بشکه نفت آمریکا به کمتر از ۵۰ دلار
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد بیش از ۴٫۵ درصدی قیمت نفت برنت
  • منبع: کارگزاری آبان