خط بازار > پالایشی ها مماس بر صفر تابلو با گرایش منفی نوسان دارند .

پالایشی ها مماس بر صفر تابلو با گرایش منفی نوسان دارند .

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها

مرتبط