خط بازار > نماد #حآفرین با رشد ۵ درصدی قیمت تا این لحظه در حدوده ۳۶۰ میلیون برگه سهم معامله کرده است که بیش از ۱۱۰ برابر حجم میانگین ماهانه اش است.

نماد #حآفرین با رشد ۵ درصدی قیمت تا این لحظه در حدوده ۳۶۰ میلیون برگه سهم معامله کرده است که بیش از ۱۱۰ برابر حجم میانگین ماهانه اش است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها

مرتبط