خط بازار > نمادهای #ثاخت و #ثفارس از گروه انبوه سازی با اقبال خریداران مواجه شده و #وآذر و #ثغرب با افت قیمت دنبال می شوند.

نمادهای #ثاخت و #ثفارس از گروه انبوه سازی با اقبال خریداران مواجه شده و #وآذر و #ثغرب با افت قیمت دنبال می شوند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها

مرتبط

پربازدیدترین ها