خط بازار > نفتی ها با تعادل میان خریداران و فروشندگان با معاملاتی سبز رنگ همراه اند. نمادهای #شپنا، #شبندر، #شتران با گرایش مثبت، متعادل اند. #شپاس نیز تک نماد پر تقاضای گروه است.

نفتی ها با تعادل میان خریداران و فروشندگان با معاملاتی سبز رنگ همراه اند. نمادهای #شپنا، #شبندر، #شتران با گرایش مثبت، متعادل اند. #شپاس نیز تک نماد پر تقاضای گروه است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها