خط بازار > #شتران، #شبندر، #شپنا و #شراز در گروه پالایشی با رشد ۱ درصدی قیمت و #شبهرن، #شبریز و #شزنگ با افت ۱ درصدی قیمت معامله می شوند.

#شتران، #شبندر، #شپنا و #شراز در گروه پالایشی با رشد ۱ درصدی قیمت و #شبهرن، #شبریز و #شزنگ با افت ۱ درصدی قیمت معامله می شوند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها

مرتبط