خط بازار > در دقایق پایانی بازار نمادهای #نوری ، #شپدیس و #فارس در گروه پتروشیمی با رشد ۲ درصدی قیمت مانع از افت بیشتر شاخص کل هستند.

در دقایق پایانی بازار نمادهای #نوری ، #شپدیس و #فارس در گروه پتروشیمی با رشد ۲ درصدی قیمت مانع از افت بیشتر شاخص کل هستند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها

مرتبط