خط بازار > خودرویی ها با برتری خریداران پر تقاضا داد و ستد می شوند.#خودرو،#خساپا،#خگستر و #خاور با در محدوده مثبت نمادهای مورد توجه گروه اند.

خودرویی ها با برتری خریداران پر تقاضا داد و ستد می شوند.#خودرو،#خساپا،#خگستر و #خاور با در محدوده مثبت نمادهای مورد توجه گروه اند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها