خط بازار > خریداران نمادهای #فتوسا، #فجر، #فنوال در گروه فلزات صف نشین شده اند و نمادهای #ذوب، #فملی، #فلوله، #فمراد با رشد ۱ درصدی قیمت دادو ستد می شوند و تا این لحظه فملی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته است.

خریداران نمادهای #فتوسا، #فجر، #فنوال در گروه فلزات صف نشین شده اند و نمادهای #ذوب، #فملی، #فلوله، #فمراد با رشد ۱ درصدی قیمت دادو ستد می شوند و تا این لحظه فملی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها

مرتبط

پربازدیدترین ها