خط بازار > بورس در ادامه روند کاهشی خود متعادل و با گرایش منفی کار خود را آغاز کرد در اواسط بازار از سرخ پوشی نمادها کاسته شد و شاهد تحرکات مثبتی در اکثر گروه ها بودیم ولی این افزایش تقاضا برای مثبت کردن نماگرها کافی نبود در نهایت شاخص کل متاثر از افت نمادهای #میدکو و #همراه کاهش ۲۵۰۶ واحدی را ثبت کرد و نمادهای #فارس، #حکشتی، #پارس، #شپدیس و #نوری با اثر افزایشی خود مانع از افت بیشتر شاخص کل شدند.

بورس در ادامه روند کاهشی خود متعادل و با گرایش منفی کار خود را آغاز کرد در اواسط بازار از سرخ پوشی نمادها کاسته شد و شاهد تحرکات مثبتی در اکثر گروه ها بودیم ولی این افزایش تقاضا برای مثبت کردن نماگرها کافی نبود در نهایت شاخص کل متاثر از افت نمادهای #میدکو و #همراه کاهش ۲۵۰۶ واحدی را ثبت کرد و نمادهای #فارس، #حکشتی، #پارس، #شپدیس و #نوری با اثر افزایشی خود مانع از افت بیشتر شاخص کل شدند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها

مرتبط