بازار در فاز انتظار قرار دارد و به نظر می رسد به منظور حرکت بعدی منتظر سینگنال جدید خواهد بود. نکته قابل توجه این که در صورت عدم جذابیت نگهداری سهام به دلیل سکون در پارامترهای موثر احتمال افزایش عرضه جهت سیو سود و دریافت سود بدون ریسک وجود خواهد داشت هرچند قیمتها در بازار […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها