نوسان نمودار قرارداد زعفران در محدوده ۳۹۷۰۰

نمودار قرارداد زعفران سررسیداسفند۰۰ تایم فریم ۱۵ دقیقه ای.نمودار در محدوده ۳۹۷۰۰ با نوسان همراه بوده.تثبیت قیمت پایین تر از محدوده درگیر میتواند افت به هدف محدوده حمایتی ۳۸۶۱۰ را معتبر سازد.در صورت تثبیت قیمت بالاتر از محدوده درگیر می تواند رشد مجدد قیمت تا محدوده ۴۰۵۰۰ را امکانپذیر سازد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.