ناتوانی نمودار زعفران در عبور از مقاومت۴۷۱۰۰

نمودار قرارداد زعفران سررسید بهمن ۰۰ در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای.نمودار ناتوان در عبور از مقاومت۴۷۱۰۰نوسان منفی قیمت تا محدوده ی میانی کانال به دنبال داشته .عدم شکست حمایت پیش رو می تواند در ادامه موجب افزایش دوباره ی قیمت به محدوده ی مقاومتی ۴۷۱۰۰ شود.شکست حمایت محدوده ی میانی کانال نیز هدف ۴۳۰۰۰ […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.