پليمر آريا ساسول

قیمت در انتهای یک حرکت صعودی متراکم شده است. مادامکیه از این تراکم خارج نشود جهت نخواهد گرفت . و در گیر اصلاحی زمان بر و فرسایشی خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.