سرمايه‌گذاری غدير

قیمت به ارامی وارد محدوده کمو و سطح حمایتی خود شده است. واکنش به این سطح و خروج از ابر می تواند نشانه ای شروع یک حرکت صعودی در این نماد باشد.همچنین با توجه به فرسایشی بودن اصلاح قیمت به نظر نمیرسد فروشندگان توان شکستن این سطح حمایتی را داشته باشند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.