۲سناریو پیش روی نقره

قراردادنقره سررسیدمهردر  تایم فریم۱۵دقیقه ای۰۰ با توجه به تثبیت نمودار قیمت بالاتر از مقاومت ۲۱۹۴۰ انتظار می رود شاهد افزایش بیشتر قیمت به هدف ۲۲۴۰۰ باشیم. افت قیمت و شکست حمایت تبدیلی ۲۱۹۴۰ نیز هدف ۲۱۶۰۰ را معتبر می سازد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.