گلتاش‌

قیمت در استانه شکست مقاومت ۱۹۸۰ تومان قرار گرفته است که یک سطح بحرانی برای قیمت است. چنانچه این سطح شکسته شود احتمال رسیدن به محدوده ۲۴۴۰ تومان و سقف قبلی به شدت قوت خواهد گرفت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.