گزارش مجمع عادی سالیانه وغدیر

در مجمع سود نقدی هر سهم ۸۰۰ ریال معادل ۷۸ درصد از سود محقق شده هر سهم بین سهامداران تقسیم گردید. همچنین شرکت اعلام نمود که برنامه عرضه اولیه هلدینگ صنعت و معدن غدیر را در سه ماهه اول ۱۴۰۰ در نظر دارد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.