گزارش جلسه معارفه شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با سرمایه ۳۳۵ میلیارد تومانی حدود ۱۰ درصد از ضرفیت تولید کلینکر کشور را در اختیار دارد. در حال حاضر با ۸۹ درصد ظرفیت اسمی در حال تولید است و بیش از ۳۰ درصد تولید مجموعه به صورت صادراتی به فروش می رسد. شرکت برنامه افزایش سرمایه ۴۱۰ میلیارد تومانی از محل اندوخته را در نظر دارد. مجمع شرکت در دیماه سال جاری برگزار و معادل ۱۲۰ تومان سود به ازای هر سهم تقسیم خواهد نمود. شرکت سود حداقل ۱۵۸ تومانی را برای سال آتی برآورد نموده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.