گروه مپنا

با از دست رفتن حمایت کمو و سویچ کمو از صعودی به نزولی فشار فروش بالایی بر قیمت وارد شده است به نظر میرسد قیمت به سمت حمایت کلیدی ۱۴۰۰ تومان حرکت می کند. از انجا که RSI در بیش فروش قرار گرفته احتمال واکنش به این سطح دور از ذهن نیست. بهتر است این […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.