گروه مپنا

نوسانات قیمت در این نماد در حال کم شدن است. همانطور که مشاهده می کنید مقاومت ها پایین تر و حمایت بالاتر آمده اند. بهتر است تا تعیین تکلیف قیمت و قدرت گرفتن امواج صبور بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.