گروه مپنا

قیمت به حمایت ۱۵۳۰ تومان واکنش نشان داده است. و در این محدوده شاهد شکل گیری واگرایی معمولی مثبت RD+ میان اندیکاتور MACD و قیمت هستیم . همچنین تریگر کندلی خرید نیز در این محدوده صادر شده است می توان با حد ضرر ۱۴۰۰ تومان و حد سود ۲۲۰۰ وارد معامله خرید شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.