گروه مپنا

نوسانات قیمت در میان مدت را می توان در درون یک کانال صعودی (قرمز رنگ) توضیح داد. از طرفی قیمت با برخورد به سقف این کانال متوقف شده است . به نظر میرسد قیمت یک موج اصلاحی را شروع کرده است. همچنین احتمال تشکیل الگوی ادامه دهنده پرچم دور از ذهن نیست. بهتر است تحرکات […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.