گروه مپنا (سهامي عام)

رمپنا بالاخره توانست مقاومت ۳۰۰۰ تومان را بشکند. اکنون اهداف ۴۰۰۰ تومان و ۴۸۰۰ تومان را پیش روی دارد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها