گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

در انتهای یک موج صعودی شاهد شکل گیری الگوی ولفی هستیم. هدف الگو در محدوده ۶۰۰۰ تومان و حد ضرر و سطح بی اعتباری آن در محدوده ۳۲۰۰ تومان قرار دارد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.