گروه دارويي بركت

قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و هر چند که به خط میانی چنگال اندروز ۵۰ درصد رسیده و حول آن در حال نوسان است اما نشانه توقف و یا برگشت قیمت دیده نمی شود لذا مادامیکه آرایش قیمت تغییر نکند خرید و نگهداری نماد پر ریسک خواهد بود. همچنین در صورتی که خط […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها