کدال روز چهارشنبه -۱۴۰۰/۰۷/۲۱

صورتهای مالی سود و زیان نام شرکت نماد دوره ی مالی سود(زیان)هر سهم (ریال) درصد تغیر نسبت به دوره ی مشابه سال قبل پالایش نفت اصفهان شپنا ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۳۳۷ ۱%افزایش سود خالص پالایش نفت بندرعباس شبندر ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۳۲۶ ۱۸۶% افزایش سود پالایش نفت تبریز شبریز ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.