کدال روز چهارشنبه- ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

*این صفحه بصورت پیوسته به روز رسانی می شود. صورتهای مالی سود و زیان نام شرکت نماد دوره ی مالی سود (زیان) هر سهم درصد تغیر نسبت به دوره ی مشابه سال قبل سپيد ماکيا سپید ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۵,۷۷۷ ۱۵۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته ماشين سازي نيرو […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.