کدال روز سه شنبه- ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

*این صفحه بصورت پیوسته به روز رسانی می شود صورتهای مالی سود و زیان نام شرکت نماد دوره ی مالی سود (زیان) هر سهم درصد تغیر نسبت به دوره ی مشابه سال قبل گروه صنایع پمپ سازی ایران تپمپی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۲,۸۲۱ ۱۳۱ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.