کدال روز سه شنبه- ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

*این صفحه بصورت پیوسته به روز رسانی می شود صورتهای مالی سود و زیان نام شرکت نماد دوره ی مالی سود (زیان) هر سهم درصد تغیر نسبت به دوره ی مشابه سال قبل دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک کیمیا تک ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۲,۷۴۸ ۱۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.