کاهش مقداری فروش در فنوال

گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم در ۵ ماهه سال جاري حدود۵۱ ميليارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت حدود ۱۳ درصدي داشته است. در اين دوره ۴۵ درصد فروش شرکت ازمحل ورق آلومينيومي و ۲۲ درصد مبلغ فروش تسمه آلومينيومي مي باشد. بنابراين ۶۷ درصد فروش شرکت به اين […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.