کاهش تولید و فروش فولاژ در مرداد ماه

فولاد آلیاژی ایران ۵ ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ مبلغ ۳۴,۶۷۰ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۸۹ درصدی را محقق نموده است. فروش شرکت در مرداد ماه مبلغ ۵,۰۸۱ میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به تیر ماه افت حدود ۳۲ درصدی داشته است. عمده این کاهش به […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.